Nederland is in 2010 geevalueerd in het kader van de derde evaluatieronde van de FATF (Financial Action Task Force). Deze intergouvernementele organisatie heeft 40 aanbevelingen opgesteld ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. In Nederland hebben deze aanbevelingen via een drietal Europese Richtlijnen, geleid tot de WWFT.

WWFT wijzigingen 2013 (mr. D.S. Kolkman, mr. C.A. Reckweg, BFT Nieuwsbrief Toezicht, nummer 2, winter 2012, 8ste jaargang)