De heer G. Oosterloo is woensdag 17 april 2013 aangetreden als waarnemend directeur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Oosterloo, die ruime ervaring heeft als interimmanager, was onder andere werkzaam als gemeentesecretaris van de gemeente Maarssen en hoofd Veiligheid, Kabinet en Handhaving van de gemeente Amstelveen. Hij volgt de huidige twee directeuren op. Het is de bedoeling dat over enkele maanden een nieuwe algemeen directeur aantreedt.

De komst van de heer Oosterloo vloeit voort uit een andere invulling van de directiestructuur. Het bestuur heeft daartoe onlangs besloten, met het oog op de gewijzigde rol van het BFT, onder meer als gevolg van de invoering van de herziene Wet op het Notarisambt op 1 januari 2013. Deze regelgeving vergt een andere werkwijze. De toezichtactiviteiten worden voortaan gebaseerd op grond van een afweging van risico’s, effectiviteit, proportionaliteit, kosten en baten. Daarbij past een BFT, dat efficiënt en slagvaardig moet kunnen optreden. Om dat te realiseren is het van belang de directie in handen te geven van één algemeen directeur, die de organisatie snel en direct kan aansturen.

De directiewissel biedt ook een oplossing voor de situatie die was ontstaan, na een verschil van inzicht tussen de huidige twee directieleden over de te volgen koers van het BFT. Na goed overleg met het bestuur, hebben beiden aangegeven terug te treden. Zij zullen vooralsnog verder gaan als adviseur van het bestuur, vanwege hun vakinhoudelijke kennis en ervaring.

Het Bureau Financieel Toezicht is verantwoordelijk voor het integrale toezicht op notarissen, het financiële toezicht van gerechtsdeurwaarders en de Wet ter voorkoming van Witwassen en het financieren van Terrorisme voor een aantal zakelijke dienstverleners, zoals accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren.

Informatie:
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, mr A. Hammerstein, te bereiken via de secretaresse van het BFT, tel. 030 251 69 84.