Per 1 januari 2013 is de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) op diverse onderdelen aangepast. In JBN 2010, nr. 59 heeft mevrouw B. Snijder-Kuipers al eens stilgestaan bij de voorgenomen WWFT-wijzigingen voor het notariaat op basis van een consultatieversie. Sindsdien zijn nog de nodige aanpassingen toegevoegd. In dit artikel worden de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen voor het notariaat besproken.

Wetswijzigingen WWFT voor het notariaat per 1 januari 2013  (Kolkman, D.S. Toezichthouder WWFT, JBN, p.13-15, juni 2013) [gepubliceerd met toestemming van de uitgever]