Mevrouw mr. Marijke Kaptein (1962) wordt de nieuwe directeur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) per 1 oktober 2016. Zij volgt de heer mr. Thieu Coffeng op die kort geleden naar het NFI is vertrokken. Tot die datum wordt de functie van directeur waargenomen door mevrouw mr. drs. Brenda Takken LL.M.

Mevrouw Kaptein is na haar RAIO-tijd gaan werken bij het Openbaar Ministerie, vanaf 1995 in de functie van officier van justitie/teamleider. Van 2010 tot 2013 werkte zij onder meer als plaatsvervangend districtschef bij de politie in Rotterdam. Vanaf 2013 tot heden is zij werkzaam als plaatsvervangend directeur van de FIOD (CFO en MT-lid).

Het bestuur van het BFT is verheugd over haar komst.