Het bestuur van het BFT heeft kennis genomen van de brief van 19 juli 2017 van de Ledenraad van de KNB.

Het bestuur zal deze brief in het eerstkomend bestuurlijk overleg met de KNB bespreken. Het bestuur is het eens met de KNB dat constructieve samenwerking belangrijk is, mits met behoud van ieders verantwoordelijkheid.

Met betrekking tot de effectiviteit van het toezicht merkt het bestuur op dat in de afgelopen tijd vrijwel zonder uitzondering tuchtklachten van het BFT tegen notarissen gegrond zijn verklaard, zo is inzake het gewraakte Ontheffingenbeleid van belang dat in drie recente uitspraken van de bestuursrechters de notarissen op dit punt in het ongelijk zijn gesteld.

Link naar deze drie uitspraken:

>Rechtbank Rotterdam 7 maart 2017, nr. ROT 16/275
>Rechtbank Rotterdam 14 juli 2017, nr. ROT 16/6639
>Rechtbank Rotterdam 19 juli 2017, nr. ROT 16/8155