De heer drs. Chris Breedveld (1962) is door minister Dekker benoemd als voorzitter van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

De heer Breedveld treedt per 1 december 2017 aan als nieuwe voorzitter. Het betreft een nevenfunctie voor de heer Breedveld, die directeur van het Kabinet van de Koning is.

Eerder was hij plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst en heeft hij in verschillende functies bij het ministerie van Economische Zaken gewerkt.