Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met name als er geld buiten de notaris om wordt betaald, wordt verrekend of schuldig wordt erkend door partijen kan er meer aandacht worden besteed aan onderzoek.

Het schema en de toelichting is geactualiseerd aan de hand van onder meer het gewijzigde Reglement Contanten per 1 mei 2019. Ook zijn enkele casusposities uitgewerkt en bijgevoegd met daarbij concrete handvatten voor invulling van de onderzoeksplicht voor notarissen.

PDF Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft)

PDF Toelichting op schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer