Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig voor hun praktijkvoering. Ook kan zo beter inzicht worden verkregen in de handhaving door het BFT.

Het BFT heeft onderzoek gedaan naar de poortwachtersrol van een notaris bij acht aandelentransacties. De kamer oordeelt dat de gegronde klachtonderdelen over de poortwachtersrol van de notaris de kern van het notariaat raken. Daarbij komt dat ze niet zien op één akte, maar op acht akten van aandelenoverdrachten in zeven dossiers en dat de notaris de ondernemingsrechtelijke afdeling van zijn kantoor niet onder controle had.

Nu de notaris ook geen blijk heeft gegeven van het feit dat zijn handelwijze in de diverse dossiers zorgvuldiger had gemoeten legt de kamer aan de notaris een schorsing op van vier weken.

ECLI:NL:TNORDHA:2019:12