De meeste notarissen voldoen aan hun verplichting tot permanente (on-line) educatie (PE-verplichting). Het Bureau financieel toezicht (BFT) treedt op indien notarissen niet voldoende opleidingspunten hebben behaald. Voor het tijdvak 2018-2019 heeft het BFT 56 waarschuwingen gegeven en 5 tuchtklachten ingediend wegens onvoldoende opleidingspunten.

Sinds 2014 verstrekt de KNB aan het BFT gegevens over (kandidaat-) notarissen en toegevoegd notarissen die in het voorafgaand tijdvak van twee jaren onvoldoende opleidingspunten hebben behaald. Hierop treedt het BFT handhavend op. De maatschappij vertrouwt er immers op dat (kandidaat-) notarissen en toegevoegd notarissen hun (advies-)werkzaamheden met de nodige vakbekwaamheid en (up-to-date) vakkennis verrichten.

Tot nu toe worden (kandidaat-) notarissen en toegevoegd notarissen die voor het eerst een (klein) tekort in het aantal opleidingspunten hebben door het BFT gewaarschuwd. Zij krijgen daarbij de gelegenheid om het puntentekort in het volgend tijdvak in te halen. Aan notarissen die vaker niet voldoen aan hun PE-verplichting kan het BFT een tweede waarschuwing geven of terzake een tuchtklacht indienen. De afgelopen jaren trad het BFT op als volgt.

2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019
Tuchtklachten 1 0 3 5
Tweede waarschuwing 0 10 11 19
Eerste waarschuwing 81 92 55 37