Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Belastingdienst hebben notarissen tips gegeven over fraudepreventie. In twee KNB-cursussen ‘Fraudepreventie in de notariële praktijk’ werd aan de hand van praktijkcases uiteengezet hoe fraude met rechtspersonen en vastgoed zich kan voordoen en door de notaris beter kan worden herkend.

De besproken aandachtspunten kwamen ook aan de orde tijdens het recente halfjaarlijkse overleg tussen de KNB, de Belastingdienst, het BFT en het Openbaar Ministerie (OM). Uit dit overleg kwamen eerder tips voor het goed vervullen van de poortwachtersrol door notarissen naar voren.

De tips van het BFT en de Belastingdienst kunnen notarissen helpen bij het stellen van de juiste vragen in het kader van hun onderzoeksplicht. Het is voorts relevant dat notarissen van het onderzoek en de uitkomst daarvan aantekeningen en bewijsstukken in hun dossier bijhouden. Op deze manier kunnen notarissen immers laten zien dat zij hun verplichtingen op de juiste wijze hebben ingevuld. Meer informatie over KNB-cursussen is te vinden op het intranet van de KNB.