Samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV Datalab) ontwikkelt het BFT een nieuwe data-analyse-tool. Dit dashboard geeft sneller inzicht in de bij het BFT beschikbare data.

Voor het risicogericht toezicht op het notariaat en op Gerechtsdeurwaarders maakt het BFT gebruik van veel data, waaronder de periodiek in te dienen financiële cijfers en signalen van derden. Met de nieuwe tool kan het BFT de grote hoeveelheid data sneller inzichtelijk maken. Daardoor kan het BFT een betere risico-inschatting maken en benchmark-informatie delen. Een eerste versie van het dashboard wordt op dit moment getest. Het dashboard zal de komende tijd worden geïmplementeerd en verder worden uitgebreid en geoptimaliseerd.

De verwachting is dat zowel het BFT als notarissen en Gerechtsdeurwaarders baat zullen hebben bij deze nieuwe data-analyse-tool.