Het Hof deed uitspraak over de reikwijdte van het beleggingsverbod voor notarissen. De hoogste tuchtrechter oordeelde dat een uitzondering op het beleggingsverbod van artikel 17 lid 3 Wna van toepassing was op de verhuur van zes appartementen, die noodzakelijkerwijs waren gerealiseerd boven het kantoorpand van de notaris. Zo voldeed onder meer het oude kantoorpand niet meer aan de Arbowetgeving en was het ontwikkelen van woonruimten op de eerste verdieping van het nieuwe kantoorpand van de notaris een voorwaarde van de gemeente voor het verlenen van de bouwvergunning voor het kantoorpand.

ECLI:NL:GHAMS:2023:105

Het beleggingsverbod voor notarissen hangt samen met de bijzondere positie van de notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is, zie ► ‘Tuchtrechter volgt het Hof in oordeel beleggingsverbod Notaris‘ [BFT Nieuwbericht, 28-10-2022]