Net als in 2022 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken bestaan uit uitvragen om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. Vorige week is het BFT gestart met het deelonderzoek naar de opleidingsverplichting, zoals die is opgenomen in artikel 35 Wwft.

Afgelopen vrijdag zijn 35 Wwft-instellingen bevraagd op welke wijze zij aan deze verplichting voldoen. Overige deelonderzoeken die lopen zijn naar het risicobeleid en –management en de auditfunctie. De betrokken Wwft-instellingen ontvangen individueel terugkoppeling van het BFT.