Ondanks duidelijkheid over (legale) herkomst gelden toch aanleiding om ongebruikelijke transactie te melden

Anders dan de rechtbank is het College van Beroep voor het bedrijfsleven van oordeel dat het enkele feit dat een accountantskantoor zicht had op de inkomstenstromen van haar klant, een zorgbureau, en dat geen reden bestond om te twijfelen aan de legale herkomst van deze gelden, op zichzelf onvoldoende is om daaraan de conclusie te verbinden dat geen sprake kan zijn van overtreding van de monitoringsverplichting, de verplichting tot het verrichten van een verscherpt [...]