Beheersing integriteitsrisico’s door accountantsorganisaties: zet verbeterd beleid om in praktijk

Het beleid om een goede systematische risicoanalyse op integriteit uit te kunnen voeren, is steeds beter op orde bij middelgrote accountantsorganisaties. Wel kan de invulling van dit beleid specifieker en vraagt de toepassing ervan om verbetering. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) gezamenlijk deden bij 18 accountantsorganisaties met een reguliere Wta-vergunning. Het rapport biedt inzicht in veel voorkomende valkuilen en geeft ‘good practices’ om [...]