Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij administratiekantoren in de provincie Drenthe monitoren.

Een geselecteerde groep administratiekantoren krijgt een informatiebrief met een toelichting op de WWFT toegezonden en aan een gedeelte van de geselecteerde kantoren zal gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen.

Lees verder.