Bureau Financieel Toezicht (BFT) en beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB) zijn per 1 juli 2015 voor de komende drie jaar een nieuw toezichtarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

De ondertekening van het nieuwe toezichtarrangement heeft op vrijdag 3 juli 2015 plaatsgevonden.
Het BFT en het RB hebben beide de intentie om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van de belastingadviseur (in het bijzonder van de leden van het RB)  bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. In dat kader hebben het BFT en het
RB het aflopende toezichtarrangementvernieuwd en verlengd.

Het BFT hecht grote waarde aan samenwerking met beroepsorganisaties waarvan de leden onder toezichtstaan van het BFT. De afspraken vastgelegd in het nieuwe WWFT-toezichtarrangement geven het BFT de mogelijkheid om de naleving van de WWFT en kwaliteit van de beroepsuitoefening door de RB-leden de
volgendedrie jaar in samenwerking met het RBverder te bevorderen.