Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij boekhoudkantoren in de regio Den Haag monitoren.

Regelmatig krijgen geselecteerde groepen boekhoudkantoren een informatiebrief van het BFT met een toelichting op de WWFT toegezonden. Aan een gedeelte van de geselecteerde kantoren zal gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen.

Het BFT tracht op deze wijze de WWFT onder de aandacht te brengen en de naleving van de WWFT bij boekhoudkantoren op een hoger niveau te tillen.

Doelstelling van de WWFT is om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van (onder andere) de boekhoudkantoren bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen.

Mocht u vragen hebben over de informatieverstrekking dan kunt u contact opnemen met het BFT via bft.post@bureauft.nl