Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraude(preventie) bij aandelenoverdrachten voor het notariaat uitgewerkt in een notitie.

PDF Notitie: De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de Wna als de Wwft)

De notitie geeft enkele handvatten voor de invulling van de notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft). Daarbij kan onder andere worden gedacht aan het formuleren van de juiste vragen en het verifiëren van informatie die is opgevraagd. Met name welke instrumenten de notaris daarvoor kan gebruiken.

De voorbeeldvragen en informatiebronnen zijn uitdrukkelijk niet limitatief en niet bedoeld als checklist, maar als hulpmiddel voor de praktijk.

Zie tevens het bericht op Notarisnet van de KNB.