Zowel bij een aandelenoverdracht tegen een (zeer) geringe prijs als bij de oprichting van een stichting of een B.V. dient een notaris zijn poortwachtersrol te vervullen. De notaris heeft door onder meer onvoldoende onderzoek te doen en zijn dienstverlening niet op te schorten zijn rol van poortwachter niet waargemaakt. Ook stel de kamer vast dat de notaris onvoldoende medewerking aan het onderzoek door het BFT heeft verleend. De kamer acht de klachten in al haar onderdelen gegrond.

Naast een waarschuwing legt de kamer een boete op van € 10.000,-.

ECLI:NL:TNORARL:2019:35

Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig voor hun praktijkvoering. Ook kan zo beter inzicht worden verkregen in de handhaving door het BFT.