Recent heeft het Hof (ECLI:NL:GHAMS:2021:1835) bevestigd dat (kandidaat-)notarissen geen (verhuurde) beleggingspanden mogen bezitten en daartoe ook geen leningen mogen aangaan.

Het beleggingsverbod past bij de bijzondere positie van een notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is.

Het BFT blijft toezicht houden en verwacht van (kandidaat-)notarissen die in strijd met het beleggingsverbod handelen, dat zij deze normschending herstellen.

Lees verder PDF Bericht BFT beleggingsverbod juli 2021