Op 25 juli 2018 is de vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hieronder staan de verwijzingen naar de relevante stukken:

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Inwerkingtredingsbesluit Implementatiewet

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn

De Wwft is ten gevolge van de implementatie van de 4e anti-witwasrichtlijn met ingang van 25 juli 2018 aangescherpt en gewijzigd. Deze wijzigingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen; belastingadviseurs, accountants, notarissen en administratiekantoren.

Zo is het verplicht om een beoordeling van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen (artikel 2b Wwft). Ook op het gebied van cliëntenonderzoek zijn er veranderingen.

Een vereenvoudigd cliëntenonderzoek volstaat alleen nadat een laag risico is vastgesteld (artikel 6, eerste lid Wwft). Verder is de definitie van de ultimate beneficial owners (UBO’s) aangepast (artikel 1 Wwft juncto artikel 3 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) en wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse politically-exposed persons (PEP’s) (artikel 1 Wwft juncto artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018).

Daarnaast is de inrichting van een compliance- en auditfunctie verplicht, wanneer dit evenredig is aan de aard en omvang van de onderneming (artikel 2d, tweede en vierde lid Wwft). Tot slot is de vrijstelling voor het verrichten van cliëntenonderzoek voor eenvoudige belastingaangiften en aangiften successierecht komen te vervallen.

De relevante wet- en regelgeving kunt u hier vinden.