Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti witwasrichtlijn in werking getreden. Dit heeft geleid tot een aantal ingrijpende wijzigingen in de Wwft alsmede in het Uitvoeringsbesluit Wwft. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor verplichtingen van de instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen. In het onderstaande document zullen de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht.

Wijzigingen Wwft per 25 juli 2018